Sint Bavoschool Eemstraat - Schoolgids

De stichting

KBO Haarlem-Schoten telt 4 scholen en ca. 1000 leerlingen.

Lees

Identiteit

Onze identiteit vormt een belangrijke inspiratiebron voor de waarden en normen die wij willen uitdragen.

Lees

Onderwijsdoelen

De Sint Bavoschool staat voor veilig onderwijs, waarin de betrokkenheid en de wil om te leren centraal staan.

Lees

Onderwijsresultaten

De ontwikkelingen van het individuele kind worden gevolgd.

Lees

Onderwijskwaliteit

KBO Haarlem-Schoten heeft in het strategisch beleidsplan de koers van de organisatie op hoofdlijnen aangegeven.

Lees

Klachten en veiligheid

Alle medewerkers van KBO Haarlem-Schoten doen hun uiterste best...

Lees

Ouderbijdrage en opvang

De ouderbijdrage wordt jaarlijks vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering.

Lees

Leerplicht

De keuze voor de juiste basisschool voor je kind is een belangrijke keuze.

Lees

Samenwerkingsverband

Het Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland coördineert passend onderwijs voor alle leerlingen in Zuid-Kennemerland.

Lees