Colofon

Dit magazine is een interactieve uitgave van Stichting Haarlem-Schoten. De stichting Haarlem-Schoten omvat vier basisscholen. Op onze scholen ontwikkelen de leerlingen zich cognitief, sociaal en creatief. Onze leerkrachten hebben positieve en ambitieuze verwachtingen van onze leerlingen en vinden goede resultaten belangrijk.
Image
Reviusstraat 1-3 | 2026 SJ Haarlem

Concept, vormgeving & realisatie:

Kamels B.V.

Redactie:

Kamels B.V.

Fotografie:

Sjors Evers i.o.v. Kamels B.V.

Zonder toestemming van Stichting Haarlem-Schoten mogen geen artikelen/foto’s worden overgenomen voor andere publicaties.